อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 7 วัน (EY)
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอร์วาลด์
ยอดเขาจุงเฟรา
ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์
ล่องเรือบาโตมุช - หอไอเฟล
ออกเดินทาง :
7-13/14-20/18-24/21-27/23-29 ก.ย./ 5-11/9 -15/12-18/14-20/16-22/23-29 ต.ค./26 ต.ค.-1 พ.ย./2-8/9-15/16-22/ 23-29 พ.ย./2-8/4-10/7-13/9-15/14-20 ธ.ค. 57
ราคา 65,900.-
โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ 5 วัน (JF)
ภูเขาไฟฟูจิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
ออนเซ็น - หุบเขาโอวาคุดานิ
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ
วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิสระเต็มวัน
ออกเดินทาง :
5-9/6-10/12-16/13-17/19-23/20-24/
26-30พ.ย./27 พ.ย. – 1ธ.ค./3-7 4-8/
10-14/11-15/17-21/18-22/24-28/
25-29 ธ.ค.57
.
ราคา 29,900.-
อเมริกาตะวันออก 9 วัน (BR)
นิวยอร์ก - อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดี ซี - สถาบันสมิธโซเนียน
แฮริสเบิร์ก - บัฟฟาโร่
น้ำตกไนแอการ่า - คอร์นนิ่ง
ออกเดินทาง :
29 ต.ค.-6 พ.ย./ 5-13 พ.ย./
26 พ.ย.-4 ธ.ค. 57
.
.
.
ราคา 79,900.-
ซิดนีย์ เมลเบิร์น 6 วัน (TG)
ซิดนีย์–โคอาล่า ปาร์ค
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
กระท่อมกัปตันคุ๊ก สวนฟิตซอย
ออกเดินทาง :
4-9 ธ.ค. 57
 
.
.
 
.
ราคา 64,900.-
 
สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซล 3 วัน (FD)
เมอร์ไลอ้อน – มาริน่า เบย์ แซนด์
ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
เจ้าแม่กวนอิม – วัดแขก - ช้อปปิ้งออชารท์
ออกเดินทาง : 
31 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58
ราคา 22,900 บาท
 
กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน 5 วัน(E3)
กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน
โชว์ DREAM LIKE LIJIANG
หยางซั่ว-ล่องแม่น้ำลี่เจียง
สวนมังกรพ่นน้ำ
ออกเดินทาง : 
19-23/26-30 ม.ค. 58
02-06/09-13 ก.พ. 58
02-06/09-13/16-20/23-27 มี.ค. 58
ราคา 14,900 บาท
 
 
 
กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน 6 วัน(E3)
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋
ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ล่องแม่น้ำลี่เจียง
เมืองโบราณต้าชวี
ออกเดินทาง :
16-21/23-28/30 ม.ค.-04 ก.พ. 58
06-11/13-18 ก.พ. 58
06-11/13-18/20-25 มี.ค.58
ราคา 20,900 บาท
 
(AEC 1) อารยธรรมลุ่มนํ้าโขงประตูสู่อินโดนจีน 4 วัน
(รถโค้ช+เครื่องบิน)
ชมนครธม,ปราสาทตาพรหม
ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7
ของโลก
ชม พระราชวังเขมรินทร์,สักการะเจดีย์เงิน
เสริมศิริมงคล
เยือน อุโมงค์กู๋จี เมืองใต้พิภพของชาว
เวียดนามใต้
ชมความงาม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ออกเดินทาง : 
วันที่ 5-8,9-12,13-16,20–23 ธ.ค.57
ช่วงปีใหม่29 ธ.ค.-1 ม.ค.58,30 ธ.ค.- 2 ม.ค.58
วันที่ 1-4,10-13,17-20,24-27 ม.ค.58
31ม.ค.-3 ก.พ.,7-10,4-17,20-23 /
28 ก.พ.-5 มี.ค.58
ราคา 14,900 บาท
 
 
 
(AEC 2) อารยธรรมลุ่มนํ้าโขงประตูสู่อินโดนจีน 6 วัน
(ไป-กลับ รถโค้ช)
ชมนครธม,ปราสาทตาพรหม
ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7
ของโลก
ชม พระราชวังเขมรินทร์,สักการะเจดีย์เงิน
เสริมศิริมงคล
เยือน อุโมงค์กู๋จี เมืองใต้พิภพของชาว
เวียดนามใต้
ชมความงาม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ออกเดินทาง : 
วันที่ 5-10 , 9-14 , 27-ธ.ค.57-1ม.ค.58
ช่วงปีใหม่ 30 ธ.ค.57 -4 ม.ค.58,
วันที่ 1-6,10-15 , 16-21 , 24-29 ม.ค.58
31ม.ค.-5 ก.พ. 7-12 , 14-17
20-25 ก.พ. , 28ก.พ.-5 มี.ค.58
ราคา 13,900 บาท
 
ฮานอย-ลาวไก-ซาปา 4 วัน (VJ)
ฮานอย-ลาวไก-ซาปา
สะพานหวาย-TA VAN VILLAGE
หมู่บ้านก๊าตก๊าต
สุสานลุงโฮ-ทำเนียบปรธานาธิบดี
ออกเดินทาง : 6-9/20-23 พ.ย.
4-7/11-14/30 ธ.ค.-2 ม.ค.58
ราคา 10,999 บาท
 
 
 
ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน (VJ)
ชมถ้ำตามก๊ก - พระราชวัง HOA LU
สัมผัสธรรมชาติล่องอ่าว ณ ฮาลอง เบย์
สุสานโฮจิมินต์ - ชมหุ่นกระบอกน้ำ
ออกเดินทาง : 13-16 พ.ย./5-8/10-13 ธ.ค.
28-31 ธ.ค.57
ราคา 10,900 บาท
 
โมรอคโค 8 วัน (MS)
ไคโร - ราบัต-เมคเนส
เมืองโบราณโวลูบิลิส -เฟซ - มาราเกช
เอลจาดีด้า - คาซาบลังก้า
ออกเดินทาง : 22-29 ต.ค. / 21-28 พ.ย./
4-11ธ.ค. / 25ธ.ค. -1ม.ค./ 23-30 ม.ค. /
19-26 ก.พ./ 21-28 มี.ค. / 8-15 เม.ย. /
11-16 พ.ค. 58
ราคา 59,900 บาท
 
 
 
โมรอคโค 9 วัน (MS)
ไคโร–คาซาบลังก้า- ราบัต -เมคเนส
เมืองโบราณโวลูบิลิส-เฟซ-อิเฟรน
เออร์ฟอย์ด-มอร์ซูก้า-ทินเฮียร์
ทอด้ากอร์จ วอซาเซท
สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มัสยิด คูตูเบีย
พระราชวังบาเฮีย-คาซาบ
ออกเดินทาง : 22-30 ต.ค. / 21-29 พ.ย. /
4-12 ธ.ค./ 25 ธ.ค.-2 ม.ค. / 23-31 ม.ค./
19-27 ก.พ./ 21-29 มี.ค./ 8-16 เม.ย.58
ราคา 65,900 บาท
 
โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ 5 วัน (JF)
ภูเขาไฟฟูจิ – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
แช่ออนเซ็น - หุบเขาโอวาคุดานิ
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ –วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิสระเต็มวัน
ไกด์นำท่านนั่งรถไฟตะลุยโตเกียว
ออกเดินทาง : 1/2/8/9/15/16/22/23/29/30ต.ค./5/6/12/13/19/20/26/27 พ.ย.
3/4/10/11/17/18/24/25 ธ.ค.57
ราคา 32,900 บาท
 
 
 
โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ 6 วัน (JF)
ภูเขาไฟฟูจิ – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
แช่ออนเซ็น - หุบเขาโอวาคุดานิ
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ –วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิสระเต็มวัน
ไกด์นำท่านนั่งรถไฟตะลุยโตเกียว
ออกเดินทาง : 27/28 ก.ย
4/5/11/12/18/19/25/26 ต.ค.
1/2/8/9/15/16/22/23/29/30 พ.ย.
6/7/13/14/20/21/27/28 ธ.ค.57
ราคา 34,900 บาท
 
ภูฎาน 5 วัน (B3)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร
พาโร ซอง - วัดตัมโช - ทิมพู ซอง
โดชูลาพาส-วัดชิมิ - พูนาคา ซอง-
ซิมโทกา ซอง- วัดตั๊กซัง -วัดคิชู
ออกเดินทาง : 3-7 /10-14 /17-21 /
24-28 ก.ย./1-5 /8-12 /15-19 /22-26ต.ค./
29 ต.ค.-2 พ.ย. /5-9 /12-16/19-23/
26-30 พ.ย.57
ราคา 54,555 บาท
 
 
 
ญี่ปุ่น ทาคายาม่า 6 วัน (XJ)
วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
ปราสาทมัตซึโมโต้ - ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
หุบเขาโอวาคุดานิ - วัดอาซากุซะ
ออกเดินทาง : 7-12 / 14 - 19 พ.ย. / 6 – 11 /
20 – 25 / 26 – 31 ธ.ค. 57
ราคา 39,900 บาท
 
สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล 3 วัน (SQ)
 เมอร์ไลอ้อน - มาริน่า เบย์ แซนด์
GARDEN BY THE BAY
ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
พระเขี้ยวแก้ว - เจ้าแม่กวนอิม - วัดแขก
ช้อปปิ้งออชารท์
ออกเดินทาง : 1-3 15-17 /22-24 /
29-31ส.ค./5-7 /12-14/19 -21 26-28 ก.ย./
10-12 /24-26 ต.ค./7- 9 /14-16 /21-23 /
28-30พ.ย./12-14 /19-21 ธ.ค. 57
ราคา 22,999 บาท
 
 
 
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วั (DD)
 วัดไจ่คะวาย - พระธาตุมุเตา
พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
หงสาวดี พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบดาทาวน เทพทันใจ เทพกระซิบ
ตลาดสก็อต
ออกเดินทาง : สิงหาคม 57 - มกราคม 58
ราคา 13,900 บาท
 
อเมริกาตะวันตก 10 วัน (CA)
ปักกิ่ง - หอฟ้าเทียนถาน
ซาน ฟรานซิสโก - ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ
ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก
สะพานโกลเด้นเกท
แกรนด์แคนย่อน - เดินบนSkywalk
โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล
ออกเดินทาง : 13-22 ก.ย./ 11-20 ต.ค./
26 ต.ค.-3 พ.ย./ 9 -17 พ.ย. / 2-10 ธ.ค.57
ราคา 79,900 บาท
 
 
 
อินเดีย เนปาล 8 วัน(E3) พักโรงแรม
เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - วัดเวฬุวัน
เมืองนาลันทา - เมืองพาราณสี
ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองกุสินารา
เมืองไวสารี
ออกเดินทาง : 11-18/18-25 /25 ต.ค.-1 พ.ย.
1-8 /8-15/15-22 /22-29 / 29 พ.ย. - 6 ธ.ค. /
6-13 /13-20 20-27 /27 ธ.ค. - 3 ม.ค. 57
ราคา 38,900 บาท
 
อินเดีย เนปาล 8 วัน(E3) พักวัด
เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - วัดเวฬุวัน
ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองพาราณสี
เมืองสาวัตถี - เมืองกุสินารา - เมืองไวสารี
ตำบลพุทธคยา
ออกเดินทาง : 11-18 / 18-25 /
25 ต.ค. - 1 พ.ย. /1-8 พฤศจิกายน 57/8-15 /
15-22 /22-29 /29 พ.ย. - 6 ธ.ค. / 6-13 /
13-20 /20-27 27ธ.ค - 3 ม.ค. 58
ราคา 29,900 บาท
 
 
ทัวร์เชียงราย-เชียงใหม่ 3 วัน (PG)
พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง
แม่สาย-วัดร่องขุ่น-พระธาตุดอยสุเทพ
เวียงกุมกาม-ดอยอินทนนท์
ออกเดินทาง :
5-7 ธันวาคม 57
 
 
ราคา 13,900 บาท
 
ทัวร์สุพรรณบุรี-ตลาดสามชุก 1 วัน(รถตู้)
บึงฉวาก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
พระนอนหงาย 1 ใน Unseen
อุทยานวังมัจฉา-วัดป่าเลไลยก์
ออกเดินทาง :
09/16/23 พ.ย. 57 / 07/14/21 ธ.ค. 57
11/18/25 ม.ค. 58 / 08/15/22 ก.พ. 58
08/15/22 มี.ค. 58
ราคา 1,700 บาท
 
เกาะช้าง-ดำน้ำชมปะการัง 3 วัน (รถตู้)
เกาะช้าง - หมู่เกาะรัง - เกาะทองหลาง -
เกาะยักษ์เล็ก - เกาะยักษ์ใหญ่ - หมู่บ้านบางเบ้า -
น้ำตกคลองพลู
ออกเดินทาง :
ออกเดินทางทุกวัน
.
.
ราคา 6,900 บาท
 
ทัวร์อุดรธานี-ชมทะเลบัวแดง 5 วัน
(รถโค้ช/รถตู้)
ทะเลบัวแดง-มรดกโลกบ้านเชียง
วัดป่าภูก้อน-พระพุทธไสยาสน์หินอ่อน
หนองคาย-หลวงพ่อพระใส
ออกเดินทาง :
04-08/12-16/19-23 ธันวาคม 57
09-13/16-20/23-27 มกราคม 58
06-10/13-17/19-23 กุมภาพันธ์ 58
ราคา 6,500 บาท
 
ทัวร์เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5 วัน
(รถโค้ช)
อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
อ่าวพันเตมะละกา-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะไข่
เกาะหินงาม-เกาะอาดัง-ราวี
ออกเดินทาง :
16-20/23-27 ม.ค. 58 / 06-10/19-23 ก.พ. 58
13-17/27-31 มี.ค. 58 / 10-14/24-28 เม.ย. 58
 
ราคา 9,900 บาท
 
Under Construction
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ดีเจริญทัวร์ ทราเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 555/107 แสนสิริ (บี อเวนิว) ถ.สุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
License : 11/2123
ติดต่อเรา
โทร : 02-158-7395, 085-941-8833, 081-909-0428
แฟกซ์ : 02-158-7382-3
เว็บไซต์ : www.deecharoentours.co.th
อีเมล์ : deecharoen80@gmail.com
©2013 Deecharoean Tour Co.,Ltd. All rights reserved.