อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 7 วัน (EY)
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
 อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอร์วาลด์
 ยอดเขาจุงเฟรา
 ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์
 ล่องเรือบาโตมุช - หอไอเฟล
ออกเดินทาง :
7-13/14-20/18-24/21-27/23-29 ก.ย./ 5-11/9 -15/12-18/14-20/16-22/23-29 ต.ค./26 ต.ค.-1 พ.ย./2-8/9-15/16-22/ 23-29 พ.ย./2-8/4-10/7-13/9-15/14-20 ธ.ค. 57
ราคา 65,900.-
ฟูจิ โตเกียว 5 วัน (XJ)
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
 หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ
 เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ
 ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
ออกเดินทาง :
05-09, 26-30 กันยายน /
03-07 ตุลาคม 2557
.
.
.
ราคา 27,900.-
อเมริกาตะวันออก 10 วัน (EY)
ดีซี - แฮริสเบิร์ก
 โรงงานช๊อคโกแล๊ต - บัฟฟาโร่
 น้ำตกไนแอการ่า
 คอร์นนิ่ง - โรงงานแก้ว
 เทพีเสรีภาพ
 ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - ไทม์ สแควร์
ออกเดินทาง :
15-24 ก.ย. 57
.
.
.
ราคา 79,900.-
ซิดนีย์ เมลเบิร์น 6 วัน (TG) 
 ซิดนีย์–โคอาล่า ปาร์ค
 อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
 กระท่อมกัปตันคุ๊ก  สวนฟิตซอย
ออกเดินทาง :
4-9 ธ.ค. 57
 
.
.
 
.
ราคา 64,900.-
 
ฮานอย-ลาวไก-ซาปา 4 วัน (VJ)
 ฮานอย-ลาวไก-ซาปา
 สะพานหวาย-TA VAN VILLAGE
 หมู่บ้านก๊าตก๊าต
 สุสานลุงโฮ-ทำเนียบปรธานาธิบดี
ออกเดินทาง : 6-9/20-23 พ.ย.
4-7/11-14/30 ธ.ค.-2 ม.ค.58
 
ราคา 10,999 บาท
  
ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน (VJ)
 ชมถ้ำตามก๊ก - พระราชวัง HOA LU
 สัมผัสธรรมชาติล่องอ่าว ณ ฮาลอง เบย์
 สุสานโฮจิมินต์ - ชมหุ่นกระบอกน้ำ
ออกเดินทาง : 13-16 พ.ย./5-8/10-13 ธ.ค.
28-31 ธ.ค.57
 
ราคา 10,900 บาท
  
 
 
 
โมรอคโค 8 วัน (MS)
 ไคโร - ราบัต-เมคเนส
 เมืองโบราณโวลูบิลิส -เฟซ - มาราเกช
 เอลจาดีด้า - คาซาบลังก้า
ออกเดินทาง : 22-29 ต.ค. / 21-28 พ.ย./
4-11ธ.ค. / 25ธ.ค. -1ม.ค./ 23-30 ม.ค. /
19-26 ก.พ./ 21-28 มี.ค. / 8-15 เม.ย. /
11-16  พ.ค. 58
ราคา 59,900 บาท
  
โมรอคโค 9 วัน (MS)
 ไคโร–คาซาบลังก้า- ราบัต -เมคเนส
 เมืองโบราณโวลูบิลิส-เฟซ-อิเฟรน
 เออร์ฟอย์ด-มอร์ซูก้า-ทินเฮียร์
 ทอด้ากอร์จ วอซาเซท
 สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มัสยิด คูตูเบีย
 พระราชวังบาเฮีย-คาซาบ
ออกเดินทาง : 22-30 ต.ค. / 21-29 พ.ย. /
4-12 ธ.ค./ 25 ธ.ค.-2 ม.ค. / 23-31 ม.ค./
19-27 ก.พ./ 21-29 มี.ค./ 8-16 เม.ย.58
ราคา 65,900 บาท
  
 
 
โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ 5 วัน (JF)
 ภูเขาไฟฟูจิ – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
 แช่ออนเซ็น - หุบเขาโอวาคุดานิ
 ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ –วัดอาซากุสะ
 ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิสระเต็มวัน
 ไกด์นำท่านนั่งรถไฟตะลุยโตเกียว
ออกเดินทาง : 1/2/8/9/15/16/22/23/29/30ต.ค./5/6/12/13/19/20/26/27 พ.ย.
3/4/10/11/17/18/24/25 ธ.ค.57
ราคา 32,900 บาท
 
โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ 6 วัน (JF)
 ภูเขาไฟฟูจิ – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
 แช่ออนเซ็น - หุบเขาโอวาคุดานิ
 ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ –วัดอาซากุสะ
 ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิสระเต็มวัน
 ไกด์นำท่านนั่งรถไฟตะลุยโตเกียว
ออกเดินทาง : 27/28 ก.ย
4/5/11/12/18/19/25/26 ต.ค.
1/2/8/9/15/16/22/23/29/30 พ.ย.
6/7/13/14/20/21/27/28 ธ.ค.57
ราคา 34,900 บาท
 
 
 
เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน
(MU)
 ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน
 อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ชมโชว์ธิเบต
 อุทยานแห่งชาติหวงหลง– เม่าเสี้ยน
 เมืองเล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต
 ศาลเจ้าสามก๊ก
ออกเดินทาง : 15-20 ตุลาคม 2557
ราคา 39,999 บาท
 
ภูฎาน 5 วัน (B3)
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร
 พาโร ซอง - วัดตัมโช - ทิมพู ซอง
 โดชูลาพาส-วัดชิมิ - พูนาคา ซอง-
 ซิมโทกา ซอง- วัดตั๊กซัง -วัดคิชู
ออกเดินทาง : 3-7 /10-14 /17-21 /
24-28 ก.ย./1-5 /8-12 /15-19 /22-26ต.ค./
29 ต.ค.-2 พ.ย. /5-9 /12-16/19-23/
26-30 พ.ย.57
ราคา 54,555 บาท
 
 
 
ญี่ปุ่น ทาคายาม่า 6 วัน (XJ)
 วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
 ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
 ปราสาทมัตซึโมโต้ - ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต
 อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
 หุบเขาโอวาคุดานิ - วัดอาซากุซะ
ออกเดินทาง : 7-12 / 14 - 19 พ.ย. / 6 – 11 /
20 – 25 / 26 – 31 ธ.ค. 57
ราคา 39,900 บาท
 
ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 6 วัน (XJ)
 วัดอาซะกุซ่า-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
 หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ
 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮักไก
 ทะเลสาบฮามานา - วัดคิโยมิสึ
 ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ออกเดินทาง : 01-06 / 02-07 / 03-08 /
04-09 / 22- 27 / 23-28 / 24-29 / 25-30 /
27 ก.ย.-02 ต.ค. / 29 ก.ย. - 04 ต.ค. /
30 ก.ย.- 05 ต.ค. / 01-06 / 02-07 / 04-09 /
06-11/07-12 / 15-20 / 16-21 /
27 ต.ค. -01 พ.ย. / 28 ต.ค. -02 พ.ย. /
30 ต.ค. -04 พ.ย. 2557
ราคา 32,900 บาท
 
 
 
ฟูจิ โตเกียว 5 วัน (XJ)
 อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
 หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ
 เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ
 ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
ออกเดินทาง : 05-09, 26-30 กันยายน /
03-07 ตุลาคม 2557
ราคา 27,900 บาท
 
มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน (NX)
 เวเนเชี่ยน - สวนสาธารณะดอกบัวขาว
 ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกริ์ล
 สวนหยวนหมิงชิงหยวน
 ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน-โบสถ์เซนต์ปอล
 เซนาโด้ สแควร์-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ออกเดินทาง : 16-18/23-25 ส.ค./
30 ส.ค.-1ก.ย./6-8/13-15 /20-22/ 27-29ก.ย.57
ราคา 10,900 บาท
 
 
 
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน
(HX)
 เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งนาธาน -เขาวิคตอเรีย
 อ่าวรีพลัสเบย์-โรงงานจิวเวอรี่-ถนนคู่รัก
 ศูนย์สมุนไพรจีน-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
 โบสถ์เซนพอลล์-เซนาโด้ สแควร์-
 ชมเดอะเวเนเชี่ยน
ออกเดินทาง : 7-10/14-17/ 21-24/
28-31ส.ค./4-7/ 11-14/18-21/25-28 ก.ย.57
ราคา 18,900 บาท
 
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน 6 วัน (FD)
 วัดหยวนทง - เมืองโบราณต้าลี่
 โค้งแรกแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโดด
 วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองโบราณจงเตี้ยน
 สระน้ำมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก
 โชว์จางอวี้โหมว 
ออกเดินทาง : 26-31ส.ค./9-14/18-23/
23 -28 ก.ย. 57
ราคา 19,999 บาท
 
 
 
สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล 3 วัน (SQ)
 เมอร์ไลอ้อน - มาริน่า เบย์ แซนด์
 GARDEN BY THE BAY
 ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
 พระเขี้ยวแก้ว - เจ้าแม่กวนอิม - วัดแขก
 ช้อปปิ้งออชารท์
ออกเดินทาง : 1-3 15-17 /22-24 /
29-31ส.ค./5-7 /12-14/19 -21 26-28 ก.ย./
10-12 /24-26 ต.ค./7- 9 /14-16 /21-23 /
28-30พ.ย./12-14 /19-21 ธ.ค. 57
ราคา 22,999 บาท
 
เกาหลีใต้  เกาะนามิ 5 วัน (8B)
 เกาะนามิ - สวนเทพนิยาย Jade Garden
 Rail Bike - วัดวาวูจองซา
 ทำกิมจิ+สวมชุดฮันบก -เอเวอร์แลนด์
 ศูนย์โสม - พระราชวังเคียงบ๊อค
 ตลาดเมียงดง
ออกเดินทาง : 
1-5 /2-6 /3-7 /4-8 /5-9 /6-10 /7-11 /8-12 /
9-13/10-14/11-15 /12-16 /13-17 /14-18/
15-19 /16-20 /17-21 18-22 /19-23 /20-24/
21-25 /22-26 /23-27 /24-28 /25-29 /26-30/
27- 31/28 ต.ค. -1 พ.ย./29 ต.ค.-2 พ.ย./
30ต.ค. -3 พ.ย. 57
ราคา 17,900 บาท
 
 
 
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วั (DD)
 วัดไจ่คะวาย - พระธาตุมุเตา
 พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
 หงสาวดี  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง
 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์โบดาทาวน เทพทันใจ เทพกระซิบ
 ตลาดสก็อต
ออกเดินทาง : สิงหาคม 57 - มกราคม 58
ราคา 13,900 บาท
 
อเมริกาตะวันตก 10 วัน (CA)
 ปักกิ่ง - หอฟ้าเทียนถาน
 ซาน ฟรานซิสโก - ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ
 ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก
 สะพานโกลเด้นเกท
 แกรนด์แคนย่อน - เดินบนSkywalk
 โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล
ออกเดินทาง : 13-22 ก.ย./ 11-20 ต.ค./
26 ต.ค.-3 พ.ย./ 9 -17 พ.ย. / 2-10 ธ.ค.57
ราคา 79,900 บาท
 
 
 
อินเดีย เนปาล 8 วัน(E3) พักโรงแรม
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - วัดเวฬุวัน
 เมืองนาลันทา - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองกุสินารา
 เมืองไวสารี
ออกเดินทาง : 11-18/18-25 /25 ต.ค.-1 พ.ย.
1-8 /8-15/15-22 /22-29 / 29 พ.ย. - 6 ธ.ค. /
6-13 /13-20 20-27 /27 ธ.ค. - 3 ม.ค. 57
ราคา 38,900 บาท
 
อินเดีย เนปาล 8 วัน(E3) พักวัด
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - วัดเวฬุวัน
 ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองพาราณสี
 เมืองสาวัตถี - เมืองกุสินารา - เมืองไวสารี
 ตำบลพุทธคยา
ออกเดินทาง : 11-18 / 18-25 /
25 ต.ค. - 1 พ.ย. /1-8 พฤศจิกายน 57/8-15 /
15-22 /22-29 /29 พ.ย. - 6 ธ.ค. / 6-13 /
13-20 /20-27 27ธ.ค - 3 ม.ค. 58
ราคา 29,900 บาท
 
 
เชียงราย-เชียงใหม่ 5 วัน (รถโค้ช/รถตู้)
พระธาตุดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-ช้อปปิ้งแม่สาย
วัดร่องขุ่น-ดอยสุเทพ- เวียงกุมกาม
ดอยอินทนนท์-พระธาตุนภเมทนีดล-บ้านถวาย
 
ออกเดินทาง :
08-12 / 15-19  / 22-26 สค.57 / 05-09 / 12-16 / 19-23 กย.57
ราคา 6,900 บาท
 
สุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1 วัน
(รถโค้ช/รถตู้)
บึงฉวาก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - พระนอนหงาย
อุทยานวังมัจฉา - วัดป่าเลไลยก์ - ตำนานพระผงสุพรรณ - หอคอยบรรหารแจ่มใส
ออกเดินทาง :
03/10/17/24 สค. 2557
07/14/21/28 กย. 2557
ราคา 1,700 บาท
 
เกาะช้าง-ดำน้ำชมปะการัง 3 วัน (รถตู้)
เกาะช้าง - หมู่เกาะรัง - เกาะทองหลาง - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะยักษ์ใหญ่ - หมู่บ้านบางเบ้า - น้ำตกคลองพลู
ออกเดินทาง :
ออกเดินทางทุกวัน
.
.
ราคา 6,900 บาท
 
บุรีรัมย์ แหล่งรวมอารยธรรมขอม 2 วัน (รถโค้ช)
อุทยานไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณีฯ-ปราสาทหินพนมรุ้ง-เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์-ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์-สนามนิวไอโมบาย สเตเดี้ยม
ออกเดินทาง :
เสาร์-อาทิตย์ ของเดือน สิงหาคม-กันยายน 2557
ราคา 2,450 บาท
 
ภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 5 วัน (รถโค้ช/รถตู้)
ล่องอ่าวพังงา-เขาพิงกัน-เกาะปันหยี
หมู่เกาะพีพี-ดำน้ำชมปะการัง-อ่าวมาหยา
แหลมพรหมเทพ-ภูเก็ตแฟนตาซี-เขื่อนเชี่ยวหลาน
 
ออกเดินทาง :
08-12/15-19/22-26 สค.57 / 05-09/12-16/19-23 กย.57
ราคา 7,900 บาท
 
Under Construction
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ดีเจริญทัวร์ ทราเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 555/107 แสนสิริ (บี อเวนิว) ถ.สุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
License : 11/2123
ติดต่อเรา
โทร : 02-158-7395, 085-941-8833, 081-909-0428
แฟกซ์ : 02-158-7382-3
เว็บไซต์ : www.deecharoentours.co.th
อีเมล์ : deecharoen80@gmail.com
©2013 Deecharoean Tour Co.,Ltd. All rights reserved.